TIMEPLAN

INTROKURS

INTRODUKSJON TIL YOGA

INTRODUKSJON TIL PILATES

BESKRIVELSE AV KLASSENE

PILATES PRIVATTIMER

PRISER