YOGAWORKS TEACHER TRAINING 300-TIMER (RYT-500)

HVORDAN SØKE

300-TIMER (RYT-500)

PROFESJONSSTUDIET
Profesjonsstudiet (RYT-500) går over 6 måneder og er for de som har gjennomgått 200-timers programmet (RYT-200), eller som har tilsvarende kvalifisering godkjent av International Yoga Alliance. Programmet er en videreføring av (RYT-200). Profesjonsstudiet er en kombinasjon av helgekurs og tett samarbeid med mentor (seniorinstruktør fra YogaWorks eller annen RYT-500 sertifisert instruktør.)

Oppstart: kommer

MENTORPROGRAM
* Man vil bli veiledet av mentor gjennom hele programmet.
* Man vil observere mentoren i undervisningssituasjon; og få innblikk i instruksjon, koreografering, korrigering og i kunsten å inspirere.
* Man vil jobbe sammen med mentor i små grupper og få anledning til å stille undervisningsrelaterte spørsmål.
* Man vil utvikle undervisningsferdigheter ved å assistere mentor i klasseundervisning.

WORKSHOPS.
Profesjonsprogrammet består av helgekurs som inkluderer:
* Hands-on korrigering, observasjon, modifisering.
* Lære å observere og forholde seg til skader.
* Meditasjon.
* Undervisning av nybegynnere og gravide.
* Hvordan undervise vinyasa flow og avanserte posisjoner.
Etter gjennomføring av programmet vil man motta diplom og "Letter of Complition" som kan benyttes til registriring gjennom Yoga Alliance (RYT-500). Man vil også få mulighet til å søke YogaWorks Certification Assessment.

HVEM KAN SØKE
Programmet kan søkes av alle som har gjennomgått YogaWorks grunnkurs (RYT-200), eller som har tilsvarende sertifisering.